Proveu el concurs polític
Qüestionari  |  Enquestes  |  Festa  | 

Communist Party of China’s postures polítiques de Communist Party of China’s sobre temes social

Temes socials

¿Recolza la legalització del matrimoni del mateix sexe? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

¿Vostè dóna suport a la pena de mort? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

En el cas que les parelles homosexuals tenen els mateixos drets d’adopció a les parelles heterosexuals? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

En cas de pacients amb malalties terminals es permetrà posar fi a les seves vides a través de suïcidi assistit? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Haurien les dones se’ls permetrà portar un nicab o la cara vel, a les cerimònies cíviques? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Quina és la seva postura sobre l’avortament? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Si es requereixen les empreses per tenir les dones en el seu consell d’administració? Estadístiques discutir

Communist Party of China encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Parlar d’aquest...