Proveu el concurs polític
Qüestionari  |  Enquestes  |  Festa  | 

Revolutionary Committee of the Kuomintang’s postures polítiques de Revolutionary Committee of the Kuomintang’s sobre temes immigració

Els assumptes d’immigració

Immigrants haurien de ser deportats si cometen un delicte greu? Estadístiques discutir

Revolutionary Committee of the Kuomintang encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Els immigrants ha de ser suspès d'entrar al país fins que el govern millora la seva capacitat de pantalla de potencials terroristes? Estadístiques discutir

Revolutionary Committee of the Kuomintang encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Si es requereixen els immigrants de passar una prova de ciutadania per a demostrar un coneixement bàsic de la llengua, la història i el govern del nostre país? Estadístiques discutir

Revolutionary Committee of the Kuomintang encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Hauria d’haver una prohibició temporal de tota la immigració al país? Estadístiques discutir

Revolutionary Committee of the Kuomintang encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

¿El govern augmentar o disminuir la quantitat de visats de treball temporals atorgats a treballadors immigrants altament qualificats? Estadístiques discutir

Revolutionary Committee of the Kuomintang encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

S’ha de permetre als immigrants a mantenir l’estat de la doble nacionalitat? Estadístiques discutir

Revolutionary Committee of the Kuomintang encara no ha respost a aquesta pregunta. Voleu suggerir la seva resposta?

Parlar d’aquest...