Qüestionari  |  Enquestes  |  Festa  | 
Respondre AquestAnswer this

Problemes Més populars

Vegi com els votants estan apartador en altres assumptes polítics populars...

Quin partit polític planeja votar per?

Resultats

Tria un filtre demogràfic

Estat

Ciutat

Partit

Ideologia

Lloc web

Vots en total

Les dades basats en la mitjana mòbil de 30 dies per reduir la variació diària a partir de fonts de trànsit. Els totals no donin exactament el 100% com permetem als usuaris enviar postures de "zona grisa" que no poden classificar en si / no postures.

Quin partit polític planeja votar per?