Proveu el concurs polític
Qüestionari  |  Enquestes  |  Festa  | 

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party’s posicions polítiques a immigració problemes

Els assumptes d’immigració

Si es requereixen els immigrants de passar una prova de ciutadania per a demostrar un coneixement bàsic de la llengua, la història i el govern del nostre país? Estadístiques discutir

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party no han respost a aquesta pregunta encara. Li agradaria suggerir la seva resposta?

¿El govern augmentar o disminuir la quantitat de visats de treball temporals atorgats a treballadors immigrants altament qualificats? Estadístiques discutir

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party no han respost a aquesta pregunta encara. Li agradaria suggerir la seva resposta?

Immigrants haurien de ser deportats si cometen un delicte greu? Estadístiques discutir

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party no han respost a aquesta pregunta encara. Li agradaria suggerir la seva resposta?

S’ha de permetre als immigrants a mantenir l’estat de la doble nacionalitat? Estadístiques discutir

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party no han respost a aquesta pregunta encara. Li agradaria suggerir la seva resposta?

Hauria d’haver una prohibició temporal de tota la immigració al país? Estadístiques discutir

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party no han respost a aquesta pregunta encara. Li agradaria suggerir la seva resposta?

Els immigrants ha de ser suspès d'entrar al país fins que el govern millora la seva capacitat de pantalla de potencials terroristes? Estadístiques discutir

Chinese Peasants’ and Workers’ Democratic Party no han respost a aquesta pregunta encara. Li agradaria suggerir la seva resposta?

Parlar d’aquest...